СПОРТЕН КЛУБ ПО ЛЕКА АТЛЕТИКА АКАДЕМИК - СОФИЯ

Управителен Съвет

Членове

проф. Димитър Димитров


проф. Иван Иванов


проф. Васил Живков


Моника Гачевска


Детска атлетика
Календар